Närproducerat utan mellanhänder

REKO = Relationsmat!

Vad är REKO+?

 

Rekoplus är ett gratis handelsverktyg utformat för att underlätta handel på och i REKO-ringar i Sverige. Det är en enkel form av web-butik där kunden lätt kan beställa, få orderbekräftelse och betalningsinformation och producenten får kontroll på sina beställningar, pack och produktionslistor, lagersaldo och försäljningsvärde. Din ”REKOplus-butik” kan bara nås via den länk som genereras i programmet och som kopieras in i ditt inlägg/annons i din REKO-grupp på Facebook.

Alla REKO-ringar kan vara inkluderade men varje ring behöver en egen administratör som sedan godkänner och öppnar konton till producenterna i sin ring. Mejla till admin@rekoplus.se för att bli administratör.

REKO är en gratis direktkontakt mellan producenter och konsumenter utan mellanhänder. REKOplus är inte ett alternativ eller en konkurrerande funktion utan ett samverkande komplement och förhoppningsvis en hjälp att utveckla och stötta REKO-ringar på Facebook.

Varmt välkomna att prova!

Hitta din Reko-ring